SMERNICE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU (SRB)

OCTA IT Sourcing internet prezentacija (’OCTA website’)

Sadržaj sa internet stranice www.octaitsourcing.com (u daljem tekstu: OCTA sajt) predstavlja
intelektualnu svojinu privrednog subjekta, OCTA IT Sourcing (u daljem tekstu: OCTA). OCTA ima
isključiva imovinskopravna ovlašćenja na zaštićenom grafičkom sadržaju u formi fotografija, slika,
zaštitnog znaka, logotipa, video zapisa (animacija) i drugih autorskih dela koja su stvarana u ime
i za račun OCTA, a u svrhu kreiranja vizuelnog identiteta brenda i promocije OCTA usluga (u
daljem tekstu: zaštićeni sadržaj).

OCTA, kao titular autorskog prava, ima isključivo pravo da menja i dopunjuje sadržaj na OCTA
sajtu i strogo je zabranjeno zakonom da se, protivpravno, bez izričite saglasnosti, koja je u pisanoj
formi od strane OCTA, na bilo kakav način modifikuje sadržaj sa OCTA sajta.

Svako neovlašćeno korišćenje zaštićenog sadržaja OCTA sajta predstavlja povredu autorskog
prava i predstavlja osnov za naknadu štete, u skladu sa zakonom.

OCTA daje saglasnost za umnožavanje i stavljanje u promet zaštićenog sadržaja sa OCTA sajta
izuzetno, u navedenim slučajevima:

1. Umnožavanje i stavljanje u promet zaštićenog sadržaja od strane OCTA partnera i drugih
privrednih subjekata (organizacija) sa kojim OCTA ima uspostavljen poslovni odnos (u
daljem tekstu: zainteresovane strane) u vremenskom periodu trajanja tog poslovnog
odnosa, a u svrhu promocije i isticanja partnerstva sa OCTA.
2. Umnožavanje i stavljanje u promet zaštićenog sadržaja od strane trećih lica, sa kojim
OCTA nema poslovni odnos, ali isključivo u nekomercijalne svrhe.
3. U svim ostalim slučajevima korišćenja autorskih dela bez saglasnosti nosioca autorskog
prava (OCTA) i bez naknade koji su predviđeni Zakonom o autorskom i srodnim pravima
(“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US).

Zainteresovane strane i treća lica zaštićeni sadržaj, u smislu logotipa i zaštitnog znaka OCTA, mogu
preuzeti na ovom mestu, a isključivo u svrhu i na način koji su definisani ovim aktom:

1) Za svetlu površinu:

2) Za tamnu površinu:

Zakonom je zabranjeno koristiti zaštićeni sadržaj na nedostojan način, u svrhu narušavanja
integriteta brenda OCTA i autorskih dela koja čine zaštićeni sadržaj.

Tekstualni sadržaj kao i zaštićeni sadržaj na OCTA sajtu je kreiran isključivo u svrhu predstavljanja
OCTA usluga i njime OCTA ne preuzima nikakve obaveze prema potencijalnim klijentima,
partnerima i drugim zainteresovanim stranama.

INTELLECTUAL PROPERTY GUIDELINES (ENG)

OCTA IT Sourcing website (’OCTA website’)

The creative content from the website: www.octaitsourcing.com (‘OCTA Website’) is qualified as
intellectual property of the company: OCTA IT Sourcing (‘OCTA’). OCTA holds all exclusive
intellectual property rights on the protected content including, but not limited to photographs,
pictures, logo, slogans, animations, videos and other proprietary content created by and/or on
behalf of OCTA, for the purpose of creating OCTA’s visual brand identity and promotion of OCTA
services (‘protected content’).

As the exclusive copyright holder, only OCTA is entitled to alter or edit the content on OCTA
Website and any third party is prohibited by law to undertake alteration of the creative content,
without the prior written consent of OCTA.

Every and any unauthorized use of the protected content shall be regarded and qualified as
infringement of OCTA’s intellectual property rights.

OCTA, hereby, grants to third parties the right to download and use the protected content for
the following purposes:

1. Companies, organizations and other entities that have established a partnership or other
business relationship with OCTA (‘Stakeholders’) are granted the right to download and
reproduce the protected content can, but only during the term of the
partnership/business relationship and for the purpose of promotion such business
relationships and OCTA brand.
2. Downloading and reproducing protected content by third parties with whom OCTA
doesn’t have an established business relationship and/or partnership, but only for noncommercial purposes and
3. In all other cases provided by the Copyright Act of Serbia ( Zakonom o autorskom i
srodnim pravima,”Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka
US).

Stakeholders and third parties can download OCTA’s logo here, reproduce and use it according
to these guidelines:

1) For bright background:

2) For dark background:

It is prohibited by the law to use the protected content in a manner that could hurt OCTA’s image
and reputation.

All the protected content, including the text displayed on OCTA website was created solely for
the purpose of presenting OCTA’s services and shall not be regarded as a proposal to constitute
any kind of business relationship whatsoever.